Underhållssystem för bilindustrin

Ett underhållssystem är ett system som hjälper dig organisera och systematisera ditt underhåll, oavsett om det är för bilindustrin eller annan typ av industri. Det är en programvara som är till för att assistera verksamheten inom underhåll samt stärka driftsäkerheten då programvaran noggrant räknar ut när vad för typ av underhåll ska genomföras.

Olika delar i ett underhållssystem

Eftersom underhållssystemet ska hjälpa i planeringen och struktureringen av underhållet innefattar det en mängd olika delar. Samtliga delar i underhållssystemet har syftet att underlätta underhållsarbetet.

Avhjälpande underhåll

En viktig del som programvaran kan användas till är så kallat avhjälpande underhåll. Detta sköts genom att säkerställa att fel rapporteras och dokumenteras korrekt. På detta vis kan felen prioriteras och därmed kan åtgärden schemaläggas vid lämplig tidpunkt.

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll planeras utifrån antingen kalendertid eller driftvärden. På det sättet påminns du varje gång ett intervall infaller, vad som ska göras, när det ska göras och hur det ska göras.

Schemaläggning

En viktig del i ett underhållssystem är schemaläggning. Genom schemaläggning kan du få stödverktyg för att planera alla dagliga uppgifter. Du får även enkelt en överblick över material, tid och arbetsfördelning. Genom att kunna överblicka alla kalendrar tillsammans med utförarnas beläggning kan du mycket enklare administrera arbetsorderstocken.

Underhållsförråd

Underhållsförrådet ger dig en överblick över vad som behöver beställas och vilken leverantör som ska användas. På så sätt slipper du stå utan material eller missa att beställa i tid. Underhållssystemet hjälper dig även igenom hela inköpsprocessen. Du kan alltså gå från anmodan, till attest och till sist inköpsorder allt på samma plats.

Dokumenthantering

Ett underhållssystem tillåter dig att ha alla dokument lättillgängliga på samma plats. Detta kan gälla exempelvis underhållsinstruktioner, elscheman, riskanalyser eller arbetstillstånd.

Uppföljning och förbättring

En stor fördel med att använda en smart programvara som underhållssystem är att statistik är lättillgängligt. Detta breda statistiska underlag kan hjälpa arbetsledning och underhållschefer att ta välgrundade beslut för att styra verksamheten mot större vinster och framsteg.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *